Dobré tipy

Ceník reklamy

Grafická reklama:
od 120,- Kč/měsíc (215x100px)

 

Kompletní ceník reklamy

Kontakt

Provozovatel zpravodajského portálu info KV: Bohuslav Smítka

E-mail: bsmitka@volny.cz

Mobil: +420 736 687 050

 

Nabídka výrobků a služeb

Dolmen

Kategorie: Tiskové zprávy

Agentura pro chráněné bydlení Dolmen, o. p. s.

dolmenAgentura pro chráněné bydlení Dolmen, o. p. s. srdečně zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který proběhne dne 20. listopadu 2012, na adrese Petra Chelčického 1938, Sokolov (dříve krajská hygienická stanice) ve 2. patře.

Program oficiálně zahájí v 10 hodin ředitelka společnosti Alexandra Bečvářová a vedoucí střediska Sokolov Marcela Lutonská. Uvítají návštěvníky, mezi nimiž budou zástupci kraje a měst Sokolova, Habartova, Chodova a Březové. Seznámí je s organizací a jejím působením na Sokolovsku. Dalšími tématy programu budou příklady dobré praxe, ukázka alternativní augmentativní komunikace, usnadňující komunikaci uživatele s okolím, rozhovory s klienty s možností prohlídky chráněných bytů – přirozené prostředí, ve kterém klienti žijí a kde jim asistenti pomáhají v běžném životě a učí je samostatně vést domácnost. Jedním z příkladů zvládání běžné činnosti v domácnosti, bude občerstvení, připravené uživateli služby s drobnou podporou asistentů. V prostorách střediska bude instalována výstava fotografií klientky  chráněného bydlení s názvem „ To je celý můj život“. Akce se zúčastní také zástupci spolupracujících organizací, které na Sokolovsku poskytují klientům další služby. Budou to zejména Rytmus, o.s. – agentura pro sociální rehabilitaci, která umožňuje lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci, a to zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí, Mateřídouška, o.p.s. – denní centrum poskytující služby sociální péče prostřednictvím stacionáře a sociálně terapeutických dílen a Kotec, o.s. – kontaktní centrum a terénní programy  poskytování služeb snižující zdravotní a sociální rizika plynoucí z užívání drog, ochrana zdraví neuživatelů drog a informování široké veřejnosti o rizicích spojených s užíváním drog. Zaměřuje se na celkové zlepšení kvality života uživatelů služeb ve společnosti.

dolmenteamOrganizace Dolmen, o.p.s. působí v České republice již od roku 2006. Byla založena v Libereckém kraji za účelem poskytování chráněného bydlení pro uživatele s mentálním znevýhodněním, kteří dosud žili v domovech pro osoby se zdravotním postižením.   Posláním organizace je poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním takovou podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných domácnostech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků, kteří sociální služby nevyužívají. V Sokolově vzniklo středisko organizace na podzim roku 2010, v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje s názvem „Poskytování sociálních služeb, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“. V současné době se připravuje přijetí dalších 5 uživatelů z DOZP do chráněných bytů v Chodově. Do konce roku bude středisko Sokolov poskytovat služby 23 uživatelům v 15 bytech v Sokolově, Habartově a Chodově.  Organizace Dolmen v oblasti Karlovarského a Libereckého kraje tak umožní  již 51 uživatelům z ústavních zařízení bydlet s podporou ve svých bytech a najít zde  svůj domov .Kultura v regionu

Programy divadel, kin, koncerty, výstavy...

Kam na výlet

Neseďte doma, pojďte na výlet...

Tip na víkend

Zajímavé akce pro celou rodinu...

Počasí na výlet


.