Dobré tipy

Ceník reklamy

Grafická reklama:
od 120,- Kč/měsíc (215x100px)

 

Kompletní ceník reklamy

Kontakt

Provozovatel zpravodajského portálu info KV: Bohuslav Smítka

E-mail: bsmitka@volny.cz

Mobil: +420 736 687 050

 

Nabídka výrobků a služeb

Karlovarský hlas 2012

Kategorie: Tiskové zprávy

Vzdělávací a kultruní agentrua Hlas, v.o.s.

vyhlašuje 36. ročník pěvecké soutěže


KARLOVARSKÝ HLAS 2012

 

PROPOZICE

Pěvecká soutěž všech žánrů kromě klasického pro mládež a dospělé od 15 do 30 let

Vyhlašovatel: Vzdělávací a kulturní agentura Hlas, v.o.s.

Spolupořadatel soutěže: Obecně prospěšná společnost Forte, o.p.s.

Mediální spolupráce: Radniční listy

Promenáda

Karlovarský deník

Český rozhlas

a další jsou v jednání


Podporovatelé: Město Karlovy Vary

Karlovarský kraj

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15


ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Karlovarský hlas 2012 je regionální soutěží v sólovém zpěvu se zaměřením na neklasický hudební projev od muzikálu přes jazz, rock, pop, folk až po další alternativní směry.  Letošní 36. ročník soutěže má dvě kola – výběrové a finálové.

 1. Smyslem soutěže je
 • rozvíjení zájmu o zpěv
 • vyhledávání talentů a jejich další odborné vedení
 • vytváření příležitostí pro talenty
 • propagace talentů a usnadnění jejich uplatnění v hudební praxi

 1. Soutěž vyhlašujeme pro ženy a muže s rokem narození mezi 1. 1. 1982 a 31. 12. 1997.

 1. Soutěž má výběrové a finálové kolo.

Výběrové kolo je neveřejné. Soutěžící přednesou jednu píseň dle svého výběru. Doporučujeme vlastní doprovod nebo doprovod na audio nosiči (CD, MC, MP3).

Finálové kolo je veřejné. Soutěžící zazpívají dvě písně zpaměti, jednu s vlastním

doprovodem, příp. v doprovodu CD, druhou za doprovodu orchestru Karlovarský

Repre Band (KRB).

 1. Termíny

Výběrové kolo – úterý 16. 10. 2012 v 16.30 hodin

Místo konání: aula ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15

Finále – pátek 16. 11. 2012 v 19.00 hodin

Místo konání: Malý sál LH Thermal

 1. Ceny

Vítězům finále bude umožněna prezentace na společenských akcích. Ostatní ceny dodají podporovatelé a sponzoři soutěže.

 1. Porota

Soutěž má pětičlennou porotu.

 1. Řídící výbor soutěže:

Mgr. Helena Plitzová

Mgr. Jindřich Volf

Mgr. Štěpánka Steinová

Bc. Šárka Gabrielová

Bedřich Ziegler

Miroslav Zábranský

Martin Plitz, DiS.

Ivan Šendera

 1. Informace o soutěži, přihlášky a případnou korespondenci vyřizuje:

Martin Plitz, člen řídícího výboru soutěže

NIDV, Západní 1050/15, 360 01 Karlovy Vary

gsm: 602 427 503, kvhlas@gmail.com


 1. Přihlášky do soutěže se přijímají elektronickou formou prostřednictvím výše uvedeného emailu do 12. 10. 2012. Formulář přihlášky a další informace o soutěži (foto, video, historie) je možno získat také na internetové adrese www.agenturahlas.cz

V Karlových Varech dne 14. 4. 2012                                
Mgr. Helena Plitzová, v.r.

ředitelka soutěžeKultura v regionu

Programy divadel, kin, koncerty, výstavy...

Kam na výlet

Neseďte doma, pojďte na výlet...

Tip na víkend

Zajímavé akce pro celou rodinu...

Počasí na výlet


.